Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033[nbsp ]m. (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Išorės jūrų sienų stebėjimas (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Finansinė atsakomybė, susijusi su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas