Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir ES politika šioje srityje (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Pieno gamyba kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Atsparumas ir nelaimių rizikos mažinimas besivystančiose šalyse (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Neįgalios moterys (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
2014–2020 m. Teisingumo programa (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas