Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europos nacionalinių romų integracijos strategijų plano lyčių aspektai (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Sudano valstybės vystymasis ir stiprinimas (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
CARS 2020: siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Savanoriškumas ir savanoriška veikla Europoje (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Bendra žuvininkystės politika - Bendras žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
Šiaurės rytų Atlantas: giliavandenių žuvų ištekliai ir žvejyba tarptautiniuose vandenyse - Skumbrių žvejybos šiaurės rytų Atlante padėtis (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas: protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas: protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d.
html 
Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas