Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Sanglaudos fondas (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Kaimo plėtros finansavimo pereinamojo laikotarpio nuostatos (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas