Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ir įsipareigojimų panaikinimo taisyklės tam tikroms valstybėms narėms (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Finansiniai asignavimai tam tikroms valstybėms narėms iš Europos socialinio fondo (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
ES ir Kiribačio žvejybos partnerystės susitarimas (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
Europos Sąjungos institucijų būstinių vieta (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d.
html 
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 7/2013 projektas. Europos socialinio fondo (ESF) stiprinimas siekiant sumažinti jaunimo nedarbą, skurdą ir socialinę atskirtį Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projektas (TPB 2a). Mokėjimų padidinimas pagal DFP kategorijas ir mokėjimų asignavimų trūkumai 2013 m. biudžete (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Ispanijos paraiška „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos“) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Sutartis dėl viešųjų pirkimų (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Teisinis pranešimas