Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nuosavų išteklių sistema (A7-0271/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (A7-0268/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (A7-0270/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos Sąjungos solidarumo fondas (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos investicijų fondo kapitalo didinimas (A7-0156/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos vaistų agentūra (farmakologinio budrumo veikla, susijusi su žmonėms skirtais vaistais) (A7-0476/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Makrofinansinė pagalba Tuniso Respublikai (A7-0110/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas (A7-0102/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis (A7-0018/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas