Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos policijos koledžas (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumas (Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-oji sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Audiovizualinės žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant informaciją apie ES ir jos vertybes (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Variklinių transporto priemonių garso lygis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Valstybių narių priežiūros sistemų kompiuterinės duomenų bazės (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas