Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.944" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimas (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Europos bendroji elektroninių ryšių rinka (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytas auditas (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Visapusiškas ES požiūris ir jo padariniai ES išorės veiksmų darnai (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas