Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma protokola noslēgšana (Horvātijas pievienošanās) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Vienošanās ar Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Vienošanās ar Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Ieņēmumu un izdevumu tāme 2015. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Konkurences tiesību pārkāpumi (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Atkritumu sūtījumi (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Jaunas psihoaktīvas vielas (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Noziedzīgas darbības un sodi narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums