Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sarunas par ES un Japānas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0244/2014 - Alojz Peterle)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (B7-0365/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Krievijas īstenotais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm, jo īpaši — destabilizācija Austrumukrainā (B7-0431/2014, B7-0435/2014, RCB7-0436/2014, B7-0436/2014, B7-0437/2014, B7-0441/2014, B7-0444/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Sarunas par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (B7-0367/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Komisijas turpmākie pasākumi saistībā ar MVU „TOP TEN” apspriešanos par ES regulējumu (B7-0415/2014, B7-0434/2014)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ceturtdien, 2014. gada 17. aprīlis
html 
Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Seišelu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0201/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kuri paredzēti ES un Komoru Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0177/2014 - Jarosław Leszek Wałęsa)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Madagaskaras Republikas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (A7-0178/2014 - Crescenzio Rivellini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0267/2014 - Hubert Pirker)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums