Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (A7-0237/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (A7-0205/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (A7-0207/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (A7-0240/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (A7-0221/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (A7-0187/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (A7-0220/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (A7-0224/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (A7-0229/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums