Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (A7-0235/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (A7-0195/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Trešdien, 2014. gada 2. aprīlis
html 
Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES (A7-0117/2014 - Boris Zala)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma (A7-0109/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti (A7-0127/2014 - Santiago Fisas Ayxela)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A7-0402/2013 - Jan Philipp Albrecht)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") (A7-0152/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (A7-0155/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums