Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0154/2014 - Mariya Gabriel)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās (B7-0240/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos (A7-0403/2013 - Dimitrios Droutsas)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi (A7-0098/2014 - David-Maria Sassoli)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi (A7-0124/2014 - Hans-Peter Mayer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Fluorētas siltumnīcefekta gāzes (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums