Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistika par ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Programma "Copernicus" (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas GNSS aģentūra (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
2013. gada ziņojums par ES pilsonību (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas Prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
2013. gada progresa ziņojums par Turciju (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums