Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES stratēģija Arktikas reģionam (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamā statistika (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšana (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Augu reproduktīvā materiāla audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienotā informācija (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums