Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES garantijas piešķiršana EIB attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (A7-0392/2013 - Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Ģenētiskie resursi (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Dzelzceļa transporta statistika (A7-0002/2014 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Elektronisko rēķinu ieviešana publiskā iepirkuma procedūrās (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Lauku saimniecību struktūras apsekojumi un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums (A7-0111/2014 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2012. gada pārskats (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums