Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES un Indonēzijas Republikas Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. februāris
html 
Stāvoklis Venecuēlā (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. februāris
html 
ES vīzu politikas nākotne (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. februāris
html 
Īpaši kopējās zivsaimniecības politikas pasākumi sieviešu lomas palielināšanai (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. februāris
html 
Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ceturtdien, 2014. gada 27. februāris
html 
Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Kohēzijas politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Attālāko reģionu potenciāla kāpināšana (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Savienības finansiālā stāvokļa novērtējums (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Visā ES piemērojama sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums