Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru, izņemot tā 49. panta 3. punktu (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp EK un Gvatemalu, Hondurasu, Kostariku, Nikaragvu, Panamu un Salvadoru attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Lēmuma 2009/831/EK grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas termiņu (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Grozījumu izdarīšana Lēmumā 2004/162/EK attiecībā uz tā piemērošanu Majotā no 2014.[nbsp ]gada 1.[nbsp ]janvāra (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Nolīgums starp ES un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums