Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES un Korejas Republikas Pamatnolīgums, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un Melnkalnes Republiku (Protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Savienības un Gruzijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Atļaujas piešķiršana Portugālei piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi noteiktiem alkoholiskajiem dzērieniem Madeiras autonomajā apgabalā un Azoru salu autonomajā apgabalā (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Kanāriju salās piemērojamais AIEM nodoklis (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Lēmuma 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas ilgumu (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Grozījumu izdarīšana Reglamenta noteikumos par Parlamenta jautājumiem (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 90. pantā "Starptautiski nolīgumi" (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā, lai paredzētu iespēju izmantot elektronisko parakstu (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Budžeta grozījuma Nr. 1/2014 projekts — tehniskie pielāgojumi attiecībā uz Eiropas Investīciju fondu, programmu "Apvārsnis 2020 " un kopuzņēmumu “Shift2Rail” (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums