Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana (LESD 290. un 291. pants) (A7-0011/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0480/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Tiesību aktu, kuros paredzēts izmantot regulatīvo kontroles procedūru, pielāgošana (LESD 290.[nbsp ]pants) (A7-0010/2014 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Oskar HERICS (AT) iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā (A7-0128/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Grozījumu izdarīšana Reglamenta 136. pantā par deputātu piedalīšanos sēdēs (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020.[nbsp ]gadam (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Kopienas preču zīme (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm (A7-0032/2014 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums