Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Biocīdi (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Vardarbības pret sievietēm apkarošana (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2014. gada izaugsmes pētījums (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Augu selekcija (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Otrdien, 2014. gada 25. februāris
html 
Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums