Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu (A7-0478/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Ieteikums lēmumam, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 88. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas regulai par svaigas, atdzesētas un saldētas cūkgaļas, aitas gaļas, kazas gaļas un mājputnu gaļas izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu (B7-0087/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Ieteikums lēmumam saskaņā ar Reglamenta 88. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 87.a panta 6. punktu par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas Regulai (ES) Nr. .../..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010, jo īpaši, lai noteiktu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomus, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (B7-0090/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Ukrainā (RCB7-0138/2014, B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014, B7-0164/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Sīrijā (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Stāvoklis Ēģiptē (RCB7-0145/2014, B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014, B7-0162/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (B7-0149/2014, RCB7-0150/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014, B7-0159/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0074/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0073/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums (B7-0072/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums