Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Ieroču tirdzniecības līgums (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Neautomātiskie svari (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Elektromagnētiskā savietojamība (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums