Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lifti un liftu aizsargierīces (A7-0260/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Vienkāršas spiedtvertnes (A7-0261/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Mērinstrumenti (A7-0376/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Maksātnespējas procedūras (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (A7-0467/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā (A7-0466/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (A7-0036/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums