Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.[nbsp ]gadam (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Vaļveidīgo nejauša nozveja (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
No dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešana (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Ārējo jūras robežu uzraudzība (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums