Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Nikolaos Milionis — EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Danièle Lamarque — FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Stabilitātes instruments (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Eiropas kaimiņattiecību instruments (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Pirmspievienošanās palīdzības instruments (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums