Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Piena ražošana kalnu apvidos, mazāk attīstītos apgabalos un attālākajos reģionos (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Noturība pret katastrofām un to riska mazināšana jaunattīstības valstīs (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Sievietes ar invaliditāti (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarē — ieguvums visām iesaistītajām pusēm (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trešdien, 2013. gada 11. decembris
html 
Programma „Tiesiskums” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums