Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Kohēzijas fonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Dzimumu līdzsvars biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums