Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Normas, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
EK un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Trešdien, 2013. gada 20. novembris
html 
Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jomā un pareizu finanšu pārvaldību (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 7/2013 projekts — Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma palielināšana, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību Francijā, Itālijā un Spānijā (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Budžeta grozījuma Nr. 8/2013 projekts (BGP 2.a) — papildu maksājumi DFS izdevumu kategoriju dalījumā un maksājumu apropriāciju trūkums 2013. gada budžetā (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (Spānijas pieteikums EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana — būvmateriāli) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Nolīgums par publisko iepirkumu (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisks paziņojums