Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Policijas akadēmija (A7-0146/2014 - Kinga Gál)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trešdien, 2014. gada 16. aprīlis
html 
Eiropas Sociālā fonda tēriņu gados vecākiem darbiniekiem efektivitāte (Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 25/2012) (A7-0151/2014 - Zigmantas Balčytis)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio imunitāti (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 69. sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Raidorganizāciju nozīme ES un tās vērtību atainošanā (A7-0248/2014 - Graham Watson)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Elektroniskās datu bāzes, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums