Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (A7-0236/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū (A7-0169/2014 - Diogo Feio)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumi elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (A7-0365/2013 - Marita Ulvskog)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Obligātas revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās (A7-0177/2013 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
ES vispārējā pieeja un ES ārējās darbības konsekvence (A7-0138/2014 - Arnaud Danjean)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2012. finanšu gada budžeta izpildi (A7-0222/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums