Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 944 ar "7. parlamentārais sasaukums, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. Eiropas Attīstības fonds (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Liellopu elektroniskā identifikācija (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums