Dibattiti
1,944 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri (setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Il-Programm Copernicus (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
L-Aġenzija Ewropea GNSS (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
It-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b’mod komplet (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali