Dibattiti
1,944 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (A7-0442/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (A7-0029/2014 - Czesław Adam Siekierski)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (A7-0024/2014 - Pablo Arias Echeverría)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
L-industrija tal-azzar fl-Ewropa (A7-0028/2014 - András Gyürk)
P7_CRE-REV(2014)02-04
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014
html 
Ir-rikonoxximent tad-dannu ekoloġiku fid-dritt tal-UE u fid-dritt internazzjonali (dibattitu)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
Ir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa biex jiġu promossi l-kompetittività u s-sostenibbiltà (A7-0464/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (Sabine Lautenschlager) (A7-0023/2014 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Avviż legali