Dibattiti
1,944 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Il-ġbir u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju fl-Ewropa (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Il-perjodu l-ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
L-Iskart tal-Plastik fl-Ambjent (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
Il-marka ta' kwalità reġjonali (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
It-Tlieta, 14 ta' Jannar 2014
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali