Dibattiti
1,944 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
L-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd KE-Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
L-Erbgħa, 20 ta' Novembru 2013
html 
Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013 - It-tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jiġu indirizzati l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2a) - tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Avviż legali