Dibattiti
1,944 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Qafas ta' appoġġ għas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
L-immaniġġjar tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (A7-0424/2013 - Agnès Le Brun)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Importazzjoni ta' injam fl-UE (A7-0429/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Qafas Komunitarju għas-Sikurezza Nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u sussidjarji ta' Stati Membri differenti (A7-0243/2014 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
Eżami ta' nofs il-perjodu tal-Programm ta' Stokkolma (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Il-Ħamis, 3 t'April 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali