Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Statistieken van de buitenlandse handel met derde landen (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0042/2014 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Copernicus-programma (A7-0027/2014 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Europese GNSS-Agentschap (A7-0364/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Prioriteiten voor de betrekkingen van de EU met de landen van het Oostelijk partnerschap (A7-0157/2014 - Paweł Robert Kowal)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat (A7-0122/2014 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (A7-0057/2014 - Sabine Verheyen)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Verslag over het EU-burgerschap 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Europees openbaar ministerie (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Voortgangsverslag over Turkije 2013 (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling