Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU-strategie voor de Noordpool (B7-0228/2014, B7-0229/2014, B7-0230/2014, B7-0231/2014, B7-0232/2014, B7-0233/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) (A7-0003/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (A7-0143/2014 - Derk Jan Eppink)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en Europese Autoriteit voor effecten en markten (A7-0077/2012 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Bij geldovermakingen te voegen informatie (A7-0140/2014 - Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling