Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in houtproducten met de EU (B7-0187/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Donderdag 27 februari 2014
html 
Situatie in Venezuela (RCB7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014, B7-0218/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Donderdag 27 februari 2014
html 
Toekomst van het visumbeleid van de EU (B7-0194/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Donderdag 27 februari 2014
html 
Specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Donderdag 27 februari 2014
html 
Heffingen voor kopiëren voor privégebruik (A7-0114/2014 - Françoise Castex)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Donderdag 27 februari 2014
html 
Governance van de interne markt (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Cohesiebeleid (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden (A7-0121/2014 - Younous Omarjee)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Evaluatie van de financiën van de Unie (A7-0068/2014 - Michael Theurer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (A7-0482/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling