Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, met uitzondering van artikel 49, lid 3 (A7-0463/2013 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EG en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, wat betreft artikel 49, lid 3 (A7-0119/2014 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (A7-0090/2014 - Ivo Strejček)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (A7-0113/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Wijziging van Beschikking[nbsp ]2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1[nbsp ]januari[nbsp ]2014 (A7-0144/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0093/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0134/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Kaderovereenkomst EG-Indonesië inzake een breed partnerschap en samenwerking, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft (A7-0115/2014 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Overeenkomst EU-Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (A7-0097/2014 - Renate Sommer)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling