Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (A7-0265/2014 - Norica Nicolai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG-Montenegro (Protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) (A7-0192/2014 - Charles Tannock)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (A7-0191/2014 - Krzysztof Lisek)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken (A7-0262/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (A7-0263/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Parlement betreffende internationale overeenkomsten (A7-0253/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Wijziging van het Reglement van het Parlement om elektronische handtekeningen toe te staan (A7-0175/2014 - György Schöpflin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 - het Europees Investeringsfonds, Horizon 2020 en de Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling