Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Biociden (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Bestrijden van geweld tegen vrouwen (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (A7-0435/2013 - József Szájer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 (A7-0084/2014 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten (A7-0091/2014 - Sergio Gutiérrez Prieto)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Gewasveredeling (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Dinsdag 25 februari 2014
html 
Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling