Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EU-samenwerkingsovereenkomsten over handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Verlening van machtiging aan de lidstaten om in het belang van de Europese Unie het Wapenhandelsverdrag te ratificeren (A7-0041/2014 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Wapenhandelsverdrag (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (A7-0255/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Explosieven voor civiel gebruik (A7-0256/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Niet-automatische weegwerktuigen (A7-0257/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Elektromagnetische compatibiliteit (A7-0258/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (A7-0259/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridische mededeling