Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens (A7-0274/2014 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Actie van de Unie voor het evenement "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020 tot 2033 (A7-0275/2014 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Incidentele vangsten van walvisachtigen (A7-0272/2014 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (A7-0058/2014 - Marie-Christine Vergiat)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Bewaking van de zeebuitengrenzen (A7-0461/2013 - Carlos Coelho)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (A7-0140/2013 - Marietta Giannakou)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling