Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Benoeming van Nikolaos Milionis (EL) tot lid van de Rekenkamer (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Benoeming van Danièle Lamarque (FR) tot lid van de Rekenkamer (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Stabiliteitsinstrument (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Europees nabuurschapsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Instrument voor pretoetredingssteun (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridische mededeling