Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Mensenrechten in de wereld in 2012 en het EU-beleid ter zake (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Melkproductie in berggebieden, minder begunstigde gebieden en ultraperifere gebieden (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Veerkracht van ontwikkelingslanden en vermindering van het rampenrisico (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Vrouwen met een handicap (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Woensdag 11 december 2013
html 
Programma "Justitie" 2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Dinsdag 10 december 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridische mededeling