Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Financiering van Europese politieke partijen (A7-0200/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A7-0108/2014 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Invasieve uitheemse soorten (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (A7-0171/2014 - Vladimir Urutchev)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A7-0251/2014 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Kwijting 2012: Europees Parlement (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Enquêterecht van het Europees Parlement (A7-0352/2011 - David Martin)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
De betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen (A7-0255/2014 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
Uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen (A7-0269/2014 - Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Woensdag 16 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling