Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (A7-0280/2013 - Riikka Pakarinen)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Cohesiefonds (A7-0270/2013 - Victor Boştinaru)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europese groepering voor territoriale samenwerking (A7-0309/2013 - Joachim Zeller)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Financiering, beheer en monitoring van het GLB (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van steunregelingen van het GLB (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridische mededeling