Debatten
1.944 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Patrão Neves Maria do Céu"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden, en wat betreft de bepalingen inzake doorhaling voor bepaalde lidstaten (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Financiële toewijzingen aan bepaalde lidstaten uit het Europees Sociaal Fonds (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Kiribati (A7-0345/2013 - Isabella Lövin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Woensdag 20 november 2013
html 
Meerjarig financieel kader 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Interinstitutioneel akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer (A7-0337/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2013 - Verhoging van de middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) met het oog op de bestrijding van jeugdwerkloosheid, armoede en sociale uitsluiting in Frankrijk, Italië en Spanje (A7-0367/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2013 (OGB 2 bis) - Verhoging van de betalingen per MFK-rubriek en tekort aan betalingskredieten in de begroting 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2013/004 ES/Bouwmaterialen Comunidad Valenciana, Spanje) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Dinsdag 19 november 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridische mededeling